نماینده رسمی فروش تجهیزات لگراند فرانسه
نماینده رسمی فروش تجهیزات صنعتی و پسیو شبکه لگراند فرانسه
نماینده رسمی فروش ایفاپل پرتغال
نماینده فروش تجهیزات فشار ضعیف و اتوماسیون زیمنس آلمان

گواهینامه ها

آرشیو

فعالیت های شرکت

زمینه های فعالیت شرکت پارس کویر پایا